انتخاب بهترین رسانه

Posted on Posted in Type A

از هر رسانه چه می خواهیم ؟ بسته به موضوع کار ، اهداف و بسیاری موارد دیگر ، باید بهترین رسانه را برای انتشار اخبار پیدا کرد. قدرت دامنه ، نوع مخاطبان ، سبک تفکر و علایق آنها ، میزان اعتماد کاربران به آن رسانه ، قیمت و بسیاری پارامترهای دیگر در انتخاب رسانه مهم اند. به مشاوره های دقیق کارشناسان ایران رپورتاژ اعتماد کنید!