وب سایت ترنسیس

مجتبی فلاح نژاد

Posted on Posted in دسته‌بندی نشده

برنامه ریزی دقیق در راستای بیشینه کردن بازده تبلیغات بدون در نظر گرفتن میزان بودجه مشتری، یکی از ویژگیهای متمایز کننده شرکت آیپان است که کمتر در سایر شرکتهای تبلیغاتی دیجیتال می توان دید.